กีฬาแข่งรถกับความปลอดภัยสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจไปพร้อม ๆ กัน

สิ่งหนึ่งนอกจากความเร็วและความท้าทาย สำหรับนักกีฬาแข่งรถแล้วก็คือความปลอดภัย ซึ่งควรใส่ใจไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ความฝันในการเป็นนักแข่งรถได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถสู่สายตาแฟน ๆ และนักพนันได้อย่างยาวนาน ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องมี แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เช่นกัน ก็คือความคุ้มครองจากการเลือกทำประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครอง ที่สำคัญมากกว่านั้นยังสามารถให้ความมั่นใจกับตัวนักกีฬาและคนรอบข้างได้อีกด้วย โดยเฉพาะคนใกล้ตัว หรือคนในครอบครัว…